Biljetter

8 september 07:00 - 17:00 CESTHotel Birger Jarl

Talare

Ulf Berglund
Konferensordförande & Moderator

Ulf Berglund har varit aktiv som styrelsemedlem i alla tre föreningarna
(CSA, ISACA, SIG Security) under sin karriär. 2012 grundade han och några
namnkunniga svenska delen av CSA, Cloud Security Alliance. Han är också
medförfattare till boken Guide till molnet (ISBN: 9789198039702). Ulf har 30
års erfarenhet från ledande befattningar inom informationssäkerhetsområdet.
Han har en bakgrund som officer, hans sista aktiva år var han IT-säkerhet och
informationssäkerhet expert vid Försvarsmakten med placering på militära
underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Han har haft befattningar
som CTO, CEO, seniorkonsult och expert på en rad namnkunniga företag

Jacob Henricson
CISO, Skanska Sverige

Jacob Henricson has an extensive experience from cybersecurity, crisis management and business continuity from top-tier global companies as well as start-ups. Experience in managing global strategy end-to-end, from design to implementation, in very large organizations.

Erik Blomberg
CISO, Handelsbanken

Erik brinner för att skapa ett helhetsperspektiv rörande säkerhet med särskilt fokus på threat intelligence. Erik brinner även säkerhet som en möjliggörare för affären samt styrning- och riskhantering. Erik har en examen från KTH fråm slutet på 80-talet och har sedan dess arbetat drygt 30 år inom IT-industrin. De sex första åren jobbade han som konsult på Cap Gemini innan han började på Handelsbanken.

På Handelsbanken har Erik haft en mängd olika chefspositioner, övervägande delen i ansvarsroller rörande att leverera till bankens internationella verksamheter. Erik har sedan 2016 innehavt rollen som CISO, och under 2020 utökades ansvarsområdet till övergripande ansvarig för all säkerhet inom koncernen tillsammans med riskhantering inom koncerns IT-avdelning.

Eva Throne-Holst
Information Security Officer, Nordnet Bank

Eva har närmare 20 års erfarenhet från olika roller med olika perspektiv rörande informationssäkerhet; konsult, IT/IS-revisor och säkerhetschef. Med fokus på finansiella sektorn har hon hjälpt flera företag att öka sin förmåga att skydda information och tillgångar mot relevanta hot och risker.

Sandra Elvin
CISO, Microsoft

National Security Officer på Microsoft Sweden sedan 2020. I mer än 20 år

har Sandra arbetet med IT I olika roller, i både publik och privat sektor. De

senaste 10 åren har focus varit på cybersecurity och informationssäkerhet.

Innan nuvarande roll på Microsoft var Sandra chef för IT Säkerhet och

ansvarig för digital risk management på H&M IT.

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, Internetstiftelsen

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen. Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. 2018 mottog Anne-Marie Svenskt Näringslivs Säkerhetsstipendium samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj som tilldelas personer för unika och betydelsefulla insatser inom något av akademins områden. Anne-Marie valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame 2013, där hon hamnade i sällskap med internetpionjärer som Vint Cerf och Steve Crocker. Hon blev Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-säkerhetsfrågorna. Hon är en ofta tillfrågad expert i både media och offentliga utredningar om frågor som rör internet och säkerhet. Hon besvarar även flitigt remisser inom samma område. Bland tidigare arbetsgivare finns Statskontoret och IT-kommissionen. Anne-Marie Eklund Löwinder har systemvetenskaplig utbildning från Stockholms universitet.

Anne-Marie är en av de få personer i världen som har valts till Trusted Community Representative och i rollen som Crypto Officer deltar i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, därtill utsedd av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Brian O'Toole
Head of Digital Services Security Center, Ericsson

Brian O’Toole is the head of Ericsson’s Digital Services Security Center, where his team has responsibility for ensuring that future 5G networks around the world are able to meet the security challenges facing these new networks.

Helena Lindberg
Sveriges Riksrevisor, Riksrevisionen

Helena Lindberg är jurist och har haft flera olika befattningar inom staten, inom bland annat domstolsväsendet, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. År 2009–2017 var Helena Lindberg generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under 2008 var hon ordförande för kommittén som genomförde bildandet av MSB. Hon tillträdde som generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket, och i januari 2009 utnämndes hon till MSB:s första generaldirektör. Hon ledde MSB fram till mars 2017 då hon tillträdde som riksrevisor.

David Jacoby
Senior Security Researcher, Kaspersky

David Jacoby är en säkerhetsevangelist som för närvarande arbetar som biträdande direktör för European Global Research and Analysis Team för Kaspersky Lab. Han ansvarig för inte bara forskning utan även teknisk PR -verksamhet i den europeiska regionen där hans uppgifter ofta inkluderar sårbarhets- och hotforskning. David utför också en hel del produkt- och säkerhetsrevisioner, penetrationstester, säkerhetsforskning och talande engagemang runt om i världen. 

Davids dagliga jobb handlar om att öka medvetenheten om de nuvarande och framtida hot och sårbarheter som både konsumenter och stora företag utsätts för och bekämpar it -kriminalitet. Utöver detta är han också teknisk rådgivare för fortsättningen av Millennium -böckerna skrivna av David Lagercrantz. 

David har också ingått i flera andra böcker som "A Guide to Kernel Exploitation: Attacking the Core", "Generation 500" och "Svenska Hackare", "The ABC of IT-security". Förutom att vara rådgivare för bokprojekt syns han också ofta på TV i program som ”Stoppa Tjuven”, ”Veckans Ord” och TV4 Nyhetsmorgon. David har cirka 20+ års erfarenhet av att arbeta inom IT -säkerhetsområdet. Detta har gett honommöjlighet att arbeta inom många intressanta områden som: sårbarhet och hothantering, kundupplevelse, penetrationstestning, utveckling och bekämpning av it -kriminalitet. 

Marcus Södervall
Head of Security & DPO, Stravito

Marcus Södervall, 20+ års erfarenhet inom informationssäkerhet, allt från operationell till strategisk nivå, framförallt från compliance-tunga organisationer inom finans och offentlig sektor. Nu Head of Security på Stravito, ett företag som tillhandahåller en plattform för market/knowledge intelligence

Nicklas Kjellin
CTO, Covr Security AB

Har i över 20 år varit mer intresserad av att bygga system som är hållbara och fokuserat mindre på hur man tar i sönder dem. Användarens resa genom systemet är helt avgörande på hur säkerheten ska byggas, och bör inte vara en kompromiss till användbarheten. Säkerhet som inte syns eller stör är alltid rätt väg fram. Tekniknörd och mjukvaruingenjör, som både på jobb och fritid pysslar med allt runt säkerhet. På senare tid insnöad på allt vad digitala identiteter innebär, från teknik till regulatorisk efterlevnad. Går alltid i gång på samtalsämnen runt kryptering.

Viktor Laszlo
Grundare, Devfinity

Viktor har i mer än 20 års tid jobbat som expert inom säkerhet, prestanda och QA både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvaruutvecklingen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Viktor är en van presentatör, talare och utbildare.

Daniel Melin
Moln- och datacenterstrateg, Skatteverket

Daniel Melin arbetar med strategiska frågor runt statlig it-drift och molntjänster på Skatteverket. Daniel har ett regeringsuppdrag att bevaka ENISA:s cybersäkerhetscertifiering av molntjänster samt leder Skatteverkets regeringsuppdrag att bevaka Gaia-X. Daniel har en bakgrund som upphandlare på Kammarkollegiet och som it-konsult. Daniel var även utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst.

Anna Eriksson
Ställföreträdare CIO, Försvarsmakten

Brigadgeneral Anna Eriksson började 1985 som operatör i Flygvapnets lednings- och informationssystem för att sedan 1993 varit chef med resultatansvar inom flyg- och IT-området på olika nivåer inom Försvarsmakten och FMV, de senaste åren på koncernnivå.

Conny Larsson
Ordförande, Sig Security

Conny Larsson är advokat med en juris magisterexamen i IT-rätt och ärverksam på Advokatfirman Singularity Law. Han har tidigare varit advokathos Advokatfirman Gärde & Partners AB. Innan dess har han varitverksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inomTelia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samtverksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Conny arbetar med allmännaaffärsrättsliga frågor, men har IT-rätt som specialområde. Dettaomfattar olika slags IT-avtal och andra IT-rättsliga frågor, såsombehandling av uppgifter (t.ex. personuppgifter och GDPR),incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel,uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.

Aastha Rohilla
Information Security Master's Student, Stockholm University

En av ISACA:s stipendiumvinnare detta år - Aastha Rohilla - presenterar sin uppsats "Adopting Practical Security Measures to Protect Vendor IIoT Manufacturing Devices".Uppsatsen är skriven på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet. Presentationen ges på engelska.The thesis identifies the problem areas and challenges in the manufacturing industry to develop a structured approach for a practically adaptablesecurity policy. The result contains an eleven-pointer Industrial Internet of Things (IIoT) Cybersecurity Checklist that provides security recommendations.

Scott Bridgen
Global Offering Lead GRC/IRM, OneTrust GRC

Scott Bridgen serves as Head of GRC for OneTrust GRC– a purpose-built software designed to operationalise integrated risk management. In his role, Scott is responsible for driving the development and delivery of OneTrust's integrated risk management product as well as driving the refinement of the toolset and offerings. He advises companies throughout their risk management implementations to establish processes to support operations and align with their enterprise objectives, including adopting industry best practices and adhering to requirements relating to relevant standards, frameworks, and laws (e.g. ISO, NIST, SIG and more). Scott works with clients to realise the extent of their risk exposure, helping clients to map their digital infrastructure, assess risks, combat threats, monitor ongoing performance, and document evidence throughout the risk lifecycle.

Olle Mulmo
Enterprise and Security Architect, Omegapoint AB

Olle Mulmo kombinerar kunskaper inom arkitektur, applikationsutveckling och informationssäkerhet och har byggt upp en gedigen erfarenhet från många uppdrag i ledande befattningar inom offentlig sektor, bank, försäkring och hospitality.

Johan Christenson
Grundare och VD, City Network

Johan Christenson är en entreprenör som framgångsrikt grundat flera företag. Han är grundare och VD för City Network - en del av Iver, som erbjuder ett globalt offentligt moln samt kompatibelt moln för företag. City Networks uppdrag är att möjliggöra innovation och fokuserar på företag med utmaningsregler som banker och försäkringsbolag.

Magnus Bergström
It-säkerhetsspecialist, Integritetsskyddsmyndigheten(IMY)

Magnus Bergström, sedan mer än 16 år it- och informationssäkerhetsspecialist på, tillika koordinator för, Informationssäkerhetsfunktionen vid enheten för informationssäkerhet och tillsynsprocess på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är i grunden data- och systemvetare (säkerhetsinformatiker) och kommer att berätta för oss om vanligt förekommande säkerhetsbrister i förhållande till dataskyddsregelverken.

Anna Rehnström
VP Infrastructure & Platform Services, Basefarm

Anna Rehnström har arbetat med säkerhet och IT under mer än 20 år, både som yrkes officer i försvarsmakten, informations säkerhetschef inom olika branscher och som ansvarig för leveranser av IT drift till globala kunder. I dag finns Anna på Basefarm där hon är VP infrastruktur och är ansvarig för hybrid cloud leveranser. Anna är även certifierad risk manager och representerar Basefarm inom samarbetsforum för samhällssäkerhet i Sverige. Anna har en gedigen ledar erfarenhet och vet att nyckeln till framgång ligger i att få organisationen att vara motiverad och gå i takt

Program

Ankomst, registrering, morgonkaffe

Konferensvärd för dagen, Ulf Berglund, introducerar dagen tillsammans med föreningarnas tre ordföranden. Kjell CSA Sweden Chapter, Mounir ISACA Sweden Chapter, Conny Sig Security

Migrera till molnet - en fråga om HUR?, Olle Mulmo Enterprise and Security Architect, Omegapoint AB

Omegapoint presentation summerar de lärdomar man dragit, hur man resonerat och arbetat gällande - lagrum, kontrollfunktioner, och utformning av tekniska lösningar. Omegapoint har erfarenhet från ett flertal kunder och deras migreringsresor mot molnet. Speciellt organisationer som verkar i starkt reglerade branscher med en hög medvetenhet kring compliance och informationssäkerhet.

(G): Framtida risker i offentlig revision, Helena Lindberg Riksrevisor, Riksrevisionen


(T): Säker applikationsutveckling i alla faser av utvecklingsprocessen, Viktor Laszlo Grundare, Devfivinity

 • Att bygga säker programvara, möta säkerhetskrav och minska utvecklingskostnaderna

(C): Molntransformation - styrning av säkerhet Erik Blomberg CSO/CISO, Handelsbanken

Erik kommer att berätta om Handelsbankens väg att konsumera molnlösningar i all större utsträckning för sin IT-miljö. I detta krävs både rätt kravställning och hantering av säkerhet. För att upprätthålla god säkerhet har banken upprättat både molnstrategi, säkerhetsstrategi och arbetar aktivt med att styra säkerheten. Erik presenterar hur detta har och kommer att hanteras och styras in i framtiden.

(G): "Förslaget till NIS2-direktiv - en orientering" Conny Larsson Ordförande Sig Security

 • Bakgrund och behov av ett nytt NIS-direktiv
 • Ytterligare berörda branscher och en ny kategorisering av verksamheterna
 • Nyheter i förhållande till nu gällande NIS-direktiv och lag

(T): Automation of Security in 5G, Brian O'Toole, Head of Digital Services security center, Ericsson

How are Ericsson using commercial off the shelf tools to rapidly build in Security into 5G, and how have we been able to overcome some common challenges using cloud native approaches.

(C): “Säkerhetsbrister ur ett dataskyddsperspektiv” Magnus Bergström It-säkerhetsspecialist, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

 • Var finns bristerna, vad har hänt, hur ser det ut framåt, finns det nåt som är oklart. Lite insikter och status just nu!

Förmiddagskaffe, besök sponsorer i Expo

(G): "Adopting Practical Security Measures to Protect Vendor IIoT Manufacturing Devices", Aastha Rohilla: ISACA Stipendium Winner

Aastha will be presenting her thesis written from the Department of Computer and Systems Science at Stockholm University, which was one of the winners of  this year's ISACA Stipendium. The thesis identifies the problem areas and challenges in the manufacturing industry to develop a structured approach for a practically adaptable security policy. The results contain an eleven-pointer Industrial Internet of Things (IIoT) Cybersecurity Checklist that provides security recommendations.

(T): Säkerhetsstrategier och kommunikation på ledningsnivå – En utmaning av vikt, Eva Throne-Holst, Nordnet Bank

 • Kräv inte att ledningen ska vara säkerhetsspecialister – tillhandahåll istället pedagogisk och väl underbyggd rapportering som över tid bygger upp en kontext som sedan önskade beslut/investeringar kan kopplas till.

(C): Har du outsourcat säkerhet till Molnet? Anna Rehnström VP Infrastructure & Platform Services, Basefarm

Säkerhet är en accelerator för affären! I takt med att verksamheter växer med hjälp av att använda molntjänster så kommer även CISO att bli en funktion som mäts på förmåga att skapa tilläxt och affärsmöjligheter. I denna presentation delar Anna Rehnström med sig av hur säkerhet blir en nyckel till att använda molnet som en plattform för dina affärer. Du får ta del av kund-case, insikter och tips från en IT leverantör av privat och publika molntjänster levererat av Anna som har lång erfarenhet som CISO, IT säkerhetskonsult och IT leverantörsbranschen.

Verksamhetsstyrning – att skapa en säkerhetskultur, Anne-Marie Eklund Löwinder Säkerhetschef, Internetstiftelsen

Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. Ett enda avbrott kan få förödande konsekvenser för enskilda verksamheter och ytterst för hela samhället. Teknik är inte allt. Det vi behöver är en verksamhetskultur där säkerhet ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Buffé-Lunch med tid att besöka utställare och sponsorer

"Försvarsmaktens digitala transformation" Anna Eriksson Ställföreträdare CIO, Försvarsmakten

 • Från data till insikt
 • Från medel till verkan
 • Från luftförsvar till cyberförsvar

Paus

(G): ISO 27001, inte bara för storföretag, Marcus Södervall, Head of Security, Stravito

Presentationen handlar om nyttan av en ISO 27001-certifiering för mindre företag, varför Stravito valde att gå på ISO 27001 och arbetet som krävs för att bli certifierad.

(T): CISOs hammare, tumstock och skruvtving – Vad bör en självrespekterande CISO ha i sin verktygslåda?”, Jacob Henricson, CISO/CSO, Skanska Sverige

 • Många ramverk, standarder och verktyg kan skapa en djungel av möjligheter men också en djungel att gå vilse i. Vad kan vara bra att fokusera på. Några tips utifrån mina erfarenheter

(C): Innovation trots tuffa säkerhets- och reglerutmaningar? Johan Christenson Grundare och VD, City Network

 • Hur ser jag till att jag fortsätter min innovationsresa i en allt snabbare digital värld?
 • Säkerhet och regelefterlevnad - är automatisering svaret?
 • Kan/skall jag gå ”all in” i publika moln för min innovationsresa?

Risk Quantification: You are What Your Measure, Scott Bridgen Global Offering Lead GRC/IRM, OneTrust GRC

Background:

Forrester’s 2021 Predictions outline an uptick in the requirements for businesses and audit professionals to quantify risk. “Risk quantification solutions that provide insights into the criticality of assets and potential impact of an issue in real-time with business context will help security leaders determine what stays, what goes, and where limited increases should go. Examine risk quantification solutions — and their substantial required dependencies — to move beyond the tried-and-true basic business case that was sufficient during the growth years.”​​Risk quantification can help your organization go beyond traditional risk matrix scoring, applying values to contributing factors of risk – and calculating them across what can be massive data loads to help you gain risk insight on the risk posture of your organization.​​ Risk Quantification doesn’t have to be a heavily complicated exercise – you can jump into risk quantification without jumping into the deep waters of complex statistical models.

Key takeaways:

 • Essence of Risk – Why do we not track objectives?
 • The Context of Risk – Depending on your audience, context matters!
 • Accounting for the ‘Human Factor’ and bias
 • A 5-step example of how to approach this problem

(T): ”Sökes: identitet och tillit”, Niclas Kjellin, CTO, Covr Security AB

Internet Beskrivning: I nästan två decennier har vi i Sverige varit bortskämda med BankID, samtidigt som övriga delar av världen hållit sig fast vid traditionella lösenord och 2FA-lösningar. Den ”Skandinaviska modellen” anses vara förfadern till den tekniska revolution som världen står inför. Nya tekniker väntar runt hörnet och lovar decentraliserade och användarkontrollerade digitala identiteter för en säkrare framtid. Tillsammans kan de vända upp och ner på nuvarande autentiseringslösningar, men när är de här och hur fungerar de? Går det att skapa globala och hållbara kommersiella lösningar accepterade av användare, företag och nationer? 

Nyckelord: Digital identity, Decentralized Identifiers (DIDs), Verifiable Credentials, blockchain, edge wallets/agents

(C): Molntjänster i Europa – nuläge och framtid, Daniel Melin, moln- och datacenterstrateg, Skatteverket

Daniel kommer beskriva hur Skatteverket som kund ser på marknadsutvecklingen för molntjänster. Exempelvis vad som händer gällande svenska, europeiska och amerikanska molntjänstleverantörer samt vad Gaia-X är och förväntas bidra med på sikt.

Paus

"Inside, Microsoft svenska säkerhetsarbete", Sandra Elvin, CISO, Microsoft

Bakgrund:

Att vara ansvarig för informationssäkerhetsfrågor på Microsoft, ett av världens största företag och kändaste varumärke, på den svenska marknaden är en särskild utmaning. Hör Sandra Elvin berätta mer om sitt arbete med att försöka navigera mellan nationella behov och globala lösningar.

 • Hur ser utvecklingen av cyberhotlandskapet ut från Microsofts perspektiv
 • Vad händer internt på Microsoft när ett nytt globalt digitalt hot upptäcks, som en kritisk zero-day-sårbarhet eller en global cyberattack?
 • Vad gör man när nationella krav eller önskemål går emot utvecklingen på den globala marknaden?

   Eftermiddagskaffe och tid att besöka sponsorer

   Why we need to hack ourselves and why MacOS is not more secure than Windows, David Jacoby, Kaspersky

   Ett av de största problemen vi har inom IT-säkerhetsbranschen är missuppfattningen av säkerheten i operativsystem. Vi hör ofta människor säga att de är "säkra" eftersom de kör MacOS eller Linux, men är detta verkligen sant? I den här presentationen kommer jag att demonstrera säkerhetsproblem med MacOS som får dig att tänka två gånger om varför MacOS ska vara säkrare än till exempel Windows. Du får en bättre förståelse för hur cyberkriminella fungerar, vad du personligen behöver göra för att höja och förbättra din egen IT-säkerhet och lära dig att experimentera med att hacka din egen Mac-dator

   ”Afterwork”, med sponsorerna, nätverkande och rundabordssamtal

   Inledning

   Vi är mycket stolta över att introducera ett nytt IT-säkerhetsevent i Norden, med namnet GTC. Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor inom Governance, Technology och Cloud. Ambitionen är ett årligt och branschledande event i hybridformat (On-Site + Online).

   Under konferensen kommer vi både ha gemensamma föredrag och tre olika spår Governance (G), Technology (T), Cloud (C). Vilket framgår enligt programmet.

   Följande ledande IT-säkerhetsorganisationer står bakom GTC:

   • CSA Sweden Chapter
   • ISACA Sweden Chapter
   • SIG Security

   Detta är tre välkända organisationer med en mångårig tradition på den svenska IT-säkerhetsarenan. Tillsammans i Sverige representerar de cirka 2,000 personer – vilket inkluderar en stor andel av beslutsfattarna och i princip alla som har något att göra med Cyber Security / IT & Info-säkerhet i Sverige.

   Ulf Berglund, mycket välrenommerad och känd cybersäkerhetsexpert, är moderator och ordförande för konferensen. Ulf är också ordförande för organisationskommittén, vilke består av mycket erfarna IT-säkerhetsexperter; Martin Bergling (SIG Security), Ulf Holmerin (ISACA), Kent Illemann (SIG Security ), Kjell Löfgren (CSA), Mounir Messaoud (ISACA), Ina Nordqvist (CSA) samt Robert Kitunzi (ItSec Insights AB).

   Vi har fått flera mycket intressanta talare samt organisationer. Några av de organisationer som kommer att vara representerade är; Internetstiftelsen, SEB, Svenska Handelsbanken, Nordnet, Skatteverket, Skanska, FMV, Försvarsmakten , Microsoft, IMY samt Kaspersky Lab. Se vidare i programmet nedan.

   Ett nytt koncept via ett samlat grepp!

   Välkommen till ett spännande och helt unikt event som samlar eliten inom Cyber Security / IT-säkerhet, på en attraktiv och neutral arena, denna första gång på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

   Syfte:

   ISACA, CSA och SIG Security ska erbjuda sina medlemmar, både gamla och nya, möjligheten att nätverka, utbilda sig och följa utvecklingen. Med fokus på IT och Informationssäkerhet inom framförallt Governance, Technology och Cloud.

   Mål:

   GTC skall vara den givna konferensen för våra medlemmar gällande Governance, Technology och Cloud. Med aktuella ämnen och talare som ger avtryck i branschen och ger våra medlemmar en insikt och fördel i arbetslivet.

   Strategi:

   • För att uppmärksamma säkerhetsutmaningar och lyckade lösningar i branschen. Ge möjlighet till utmärkelser och priser inom vår bransch för projekt eller arbeten från enstaka personer inom stat och privat sektor och områdena "Governance, Technology och Cloud” där lösningarna sticker ut och är värda att lyftas fram

   • Genom uppmärksammade talare ska besökarna få insikt och förståelse för framtida utmaningar

   • Möjlighet till nätverkande under sociala former, även online

   • Rimliga deltagaravgifter för icke medlemmar

   • Kostnadsfritt deltagande/inträde för medlemmar i ISACA, SIG Security eller CSA

   • Exklusivt och begränsat antal sponsorer med hög kvalitet och aktuell information

   Missa inte att delta på premiären och detta enastående arrangemang som kommer avslutas med ett exklusivt nätverksmingel med alla deltagare på plats, välkommen till Hotel Birger Jarl!

   Biljetter

   Lokal

   Hotel Birger Jarl ligger centralt i Stockholm, en fem minuters bilfärd från både Vasamuseet och Stockholms konserthus. Gäster har tillgång till bland annat business-service, gratis dagstidningar i lobbyn och kemtvätt/tvättjänster. Planerar du ett event i Stockholm? På detta hotell finns det event- och konferensutrymmen på upp till 369 kvadratmeter, däribland konferensrum. Parkering (avgift tillkommer) erbjuds på plats.

   Biljetter