Program

08:00

Ankomst, registrering och frukost

08:45

Konferensvärd för dagen, Ulf Berglund, introducerar dagen tillsammans med ordföranden från föreningar

Ulf Berglund
Konferensordförande & Moderator
09:00

Compliance-as-Code: How to do regulated business using public cloud, Omegapoint(Keynote)

Att flytta till publika molntjänster kan vara en krävande process i reglerade branscher där efterlevnad, risk, informationssäkerhet och DevOps-teams arbetar i silos. Denna presentation syftar till att hjälpa dig och ditt team med Compliance-as-Code kontroller, för att stötta resan till publika molntjänster. Förklara varför Compliance-as-Code är nödvändigt för att minska risken i publika molntjänster men också svaret på att kunna använda publika moln.

 • Kan man göra en molnresa till publika moln trots en tungt reglerad bransch 
 • Hur kan compliance utvecklas som kod 
 • Vad händer när risk, informationssäkerhet och utveckling samarbetar för att efterleva lagkrav
Read more
Emelie Ohlson
Cloud Security Specialist, Omegapoint
09:35

Föredrag från 2 spåren: Technology (T) och Cloud(C)

Säkerhet i den agila utvecklingsprocessen: Sebastian Nisser Blanck - Grundare, Spectrem AB (T spåret)

Många utvecklingsteam lider av att säkerhet blir en efterkonstruktion under leverans-stadiet. Jag visar er hur man bygger in säkerhet från början och vad man förväntas göra i de olika stegen i en agil utvecklingsprocess. Vill ni genomföra säkra leveranser för att skydda er mot attacker, misstag och oförutsägbara risker så är detta rätt pass för er.

Read more
Sebastian Nisser Blanck
Grundare, Spectrem AB ·

Navigating the Cloud Assurance Challenges with the CSA STAR Program: Daniele Catteddu, CTO - Cloud Security Alliance (C spåret)

The STAR program is the largest cloud assurance program in the world that constitutes an ecosystem of the best practices, standards, technology, and auditing partners. STAR supports organizations to effectively and efficiently address how to define trust in the cloud, foster accountability, evaluate risk, measure assurance, and simplify compliance and procurement.Particular attention will be given to the Cloud Controls Matrix (CCM), a framework of controls (policies, procedures and technical measures) that are essential for cloud computing security. The controls in CCM cover all key aspects of cloud technology and can be used to assess and guide the security of any cloud implementation.CCM is considered the de-facto standard for cloud security assurance and compliance.

 • In this session, Daniele, CTO at the Cloud Security Alliance and Co-Founder of the CSA Security, Trust, Assurance, and Risk (STAR) Program will highlight the main challenges in cloud computing from the perspective of Security, Governance, Risk Management and Compliance, and will explain how organizations can leverage the tools and best practices included in the CSA Program.
Read more
Daniele Catteddu
CTO, Cloud Security Alliance
10:10

Föredrag från 2 spåren: Governance(G) och Cloud(C)

EU-regleringar relaterade till cybersäkerhet: Björn Sjöholm och Pernilla Rönn (G spåret)

 • Grunderna i DORA, EUs kommande lagstiftning inom digital operativ motståndskraft för finanssektorn
 • Erfarenheter från arbete med EU-regleringen DORA från medelstora finansiella aktörer
 • Hur CSA, CRA, NIS2, DORA hänger ihop?
Read more
Björn Sjöholm
Cyber Security Entrepreneur, Seadot Cybersecurity
Pernilla Rönn
Vice VD, Seadot Cybersecurity

Molntransformation är verksamhetstransformation(C spåret)

Molntjänsteleverantörer utlovar värden som skalbarhet, effektivitet, hållbarhet, innovation med AI/ML, snabb time to market, motståndskraft och säkerhet, för att ta några exempel. Organisatorisk beredskap, ägarskap och engagemang är ledorden för realiseringen av utlovade värden. Säkerheten är en möjliggörande grund i transformationen. 

 • Hur förhåller man sig till en inrotad modell om delat ansvar? (spoiler alert: Glöm ordet "delat" och ersätt med "nytt")
 • Motståndskraft och säkerhet över flera molnleveranser; hur ser det ut?
 • Hållbart skydd av information; hur ser modellerna ut?
Read more
Predrag Mitrovic
Information Security Officer, SEB
10:45

Kaffepaus med tid att besöka utställare och sponsorer

11:10

Föredrag från samtliga 3 spåren: Governance(G), Technology (T) & Cloud (C)

Vad händer egentligen på IMY? Magnus Bergström It-säkerhetsspecialist IMY (G spåret)

Omvärlden förändras och myndigheten med den. Nya utmaningar påverkar både behovet av effektiv tillsyn och vägledning. Det gäller inte minst på säkerhetsområdet där vi börjat med nya samarbetsformer för fördjupad vägledning i syfte att få effekt.

 • Myndighetens utveckling – ett inifrånperspektiv
 • Tillsyn kontra vägledning?
 • Regulatorisk testverksamhet
 • Personuppgiftsincidenter
  Read more
  Magnus Bergström
  IT-Säkerhetsspecialist, IMY

  En live obduktion av ett lösenord: Niclas Kjellin CTO Retune Cyber Security AB (T spåret)

  Trots påtvingad multi-faktor, är lösenord den sista ståndpunkten mot horden av illvilliga aktörer. Årligen läcker denna känsliga lilla hemlighet i miljoner eller knäcks, ofta genom en enkel gissning. Nicklas kommer dela med sig av sin erfarenhet i återskapandet (läs knäckning) och analys av miljarder av läckta lösenord. Få svar på:•     

  • Hur ser resan från läcka till utnyttjande ut?
  • Hur knäcker man egentligen lösenord?
  • Vilka attribut gör egentligen ett lösenord svårt att hacka?

  Detta är inte det vanliga snacket runt säkerhetsmedvetenhet utan Niclas kommer att göra ett live försök att knäcka just DITT lösenord med hjälp av dagens teknisk och verktyg. Följ med Niclas för en titt på den bistra sanningen om våra värdefulla hemligheter. För att vara med i live knäckningen, deletagare kommer kunna skicka in sina lösenord via pw.rcsec.se?e=gtcc23.

   Read more
   Niclas Kjellin
   CTO, Retune Cyber Security AB

   Risk management with microsegmentation: Eran Haim Senior Solution Engineer, Akamai Technologies (C spåret)

   It has been established that microsegmentation is a fast-growing essential business building block - from gaining visibility into your applications and workloads, developing your security posture, and enabling Zero Trust - microsegmentation represents exciting advancements for operational security. But there are many approaches organizations have at their disposal, and understanding the tools and solutions that suit your business needs and requirements is essential for longevity and success. In this session, we'll be reviewing the solutions and tools available today, the mistakes to avoid, and how to set your business up for success. Join Eran who will discuss the following topics:

   • Considerations before assessing Microsegmentation vendors
   • Where historical microsegmentation tools have fallen short in the past, and the tools available today
   • How you can gain visibility into your network using Microsegmentation
   • AI and machine learning in the microsegmentation space - And more!
   Read more
   Eran Haim
   Senior Solution Engineer, Akamai Technologies
   11:45

   Debunking Common Myths About Cloud Security: Chris Boehm Director, Global Field CISO SentinelOne(Keynote)

   With all the different and emerging technologies, acronyms, vendor lingo, and downright myths surrounding cloud security, how do security professionals formulate an effective cloud security strategy? In this presentation you will learn:

   • Discusses the cloud security landscape
   • Explores real-world cloud attacks
   • Demystifies different cloud security technologies
   • Examines how different cloud security technologies work together
   Read more
   Chris Boehm
   Director, Global Field CISO SentinelOne
   12:15

   Buffé-Lunch med tid att besöka utställare och sponsorer

   13:15

   De viktigaste inslagen i NIS 2-direktivet och förhållandet till EU:s cybersäkerhetsförordning (CSA): Conny Larsson, SIG Security(Keynote)

   • Omfattas verksamheten av NIS 2? 
   • Vilka åtgärder ska vidtas enligt NIS 2? 
   • Måste de leverantörer som anlitas vara certifierade enligt cybersäkerhetsförordning (CSA)?
   Read more
   Conny Larsson
   Board Member, Sig Security
   13:50

   Digital Sovereignty through Secure Key management: Kaare Mortensen Pre-Sales Consultant, Thales Group (G spåret)

   Digital sovereignty is becoming more and more important in relation to our modern society! There is an ever-increasing focus on ownership of data, regardless of where it is located and who has access and how they get access. It will be about being in control, rather than just having trust in your supplier. In this session Kaare will look at what regulations say and how a Data Security Platform can help us achieve control and abide by regulation – now and going forward.

   • Are you in control of the individual's sovereignty?
   • Are you in control in relation to Geopolitical sovereignty?
   • Are you in control in relation to your Organizational sovereignty?
   Read more
   Kaare Mortensen
   Pre-Sales Consultant, Thales Group

   Is a digitally native mindset key to successful cybersecurity protection? Niklas Jörding Zero Trust Specialist, Cloudflare (T Track)

   Join Cloudflare, our official lunch sponsor during their lunch break session. In this session Niklas Jörding will share how putting more eggs in one basket will actually improve security, resilience and lead to cost savings. He will also explain how a single stack by design delivers better security, performance and reliability.

   Read more
   Niklas Jörding
   Zero Trust Specialist, Cloudflare, Inc

   Ett lika robust IT-stöd som Valsystemet, Eric Stenberg Senior IT and Information Security Swedbank (C spåret)

   Hösten 2022 talade Eric på en FOKUS-kväll hos SIG Security om övergripande utmaningar och tankar kring det nya IT-systemet som användes i riksdagsvalet 2022, Valsystemet. 

   • I denna presentation går Eric in mer på hur tekniken användes för att spegla robustheten i det manuella valsystemet som vi har i Sverige med säkerhetslager, redundans och återställningsmöjligheter
   Read more
   Eric Stenberg
   Senior IT and Information Security Manager, Swedbank

   Föredrag från samtliga 3 spåren: Governance(G), Technology (T) & Cloud (C)

   14:25

   Implementation av en SOC, en säkerhetsresa: Christian Källqvist IT-säkerhetsarkitekt, AB Svensk Exportkredit(Keynote)

   När man implementerar en SOC, är det lätt att göra det som en isolerad händelse, kanske för att få ett compliancekrav avbockat. När vi implementerar en SOC, finns det en möjlighet att integrera affär och IT säkerhetsmässigt. På köpet stärker vi upp processerna.

   • Vilken SOC skall vi ha; extern, intern eller hybrid?
   • Om extern/hybrid; Vilken leverantör passar vår SOC?
   • Hur integreras SOC:en i befintligt arbetssätt och processer
    Read more
    Christian Källqvist
    IT-säkerhetsarkitekt, AB Svensk Exportkredit
    15:00

    Sweden vs Cyber Security, Robert Siwertz CSO Cparta Cyber Defense (Keynote)

    A brief overview of what Sweden and Europe are facing when it comes to cyber security challenges in the coming years when it comes to digitalization.

    • What's the perspective on Swedens cyber security challenges and how to face them?
    Read more
    Robert Siwertz
    CSO, Cparta Cyber Defense
    15:35

    Eftermiddagskaffe och tid att besöka sponsorer


    Read more
    15:50

    Grunden till styrning är ansvarstagande och ansvarsutkrävande: Jan-Olof Andersson DPO ICA Sverige AB (Keynote)

    Jan-Olof kommer att beskriva hur man kan tydliggöra detta inom info- cybersäkerhet för att kunna möta de krav som finns nu och genom kommande författningar som NIS2 etc.:

    • Vad är ansvar inom info- och cybersäkerhet?
    • Styr vi och tar ansvar
    • Hur borde vi beskriva ansvaret för olika roller?
        Read more
        Jan-Olof Andersson
        DPO, ICA Sverige AB
        16:25

        Paneldebatt - Hotbilden mot Sverige:

        Ulf Berglund Konferensordförande (Paneldebatt Moderator)

        Ulf Berglund
        Konferensordförande & Moderator

        Robert Siwertz CSO Cparta Cyber Defense Panelist)

        Robert Siwertz
        CSO, Cparta Cyber Defense

        Helena Örtholm, Head of Cybersecurity Governance & Assurance, Skanska AB(Panelist)

        Helena Örtholm
        Head of Cybersecurity Governance & Assurance, Skanska AB

        Mats Hultgren, Director Of Operations - CSIRT Truesec(Panelist)

        Mats Hultgren
        Director Of Operations - CSIRT, Truesec
        17:05

        Ordförandens avslutande ord: Ulf Berglund Konferensordförande & Moderator

        Ulf Berglund
        Konferensordförande & Moderator
        17:15

        "Afterevent", mingel med tilltugg och gott att dricka

        Vi kommer att avsluta konferensen med en cocktailmottagning som ger våra deltagare möjlighet att nätverka med varandra, dela med sig av vad ni har lärt er under dagen samt knyta nya kontakter. Allt detta sker i en avslappnad atmosfär. Dryck och snacks kommer att serveras. Under cocktailmottagningen kommer följande att ske:

        • Ett kort tal från Omegapoint, vår officiella sponsor för andra gången
        • SentinelOne, en av sponsorerna, kommer att ge bort en OURA RING till en lycklig deltagare på årets GTC-Konferensen. Ge dig själv möjligheten att vinna den här ringen, den innovativa hälsoringen från Finland, samt andra fantastiska priser under minglet från vår sponsor.

        OBS: Så här gör du för att delta i utlottningen: Besök SentineOne's monter och skanna din namnskylt – på så sätt får du en biljett som ger dig chansen att vinna. Vinnaren kommer att dras under nätverksminglet.

        Read more

        Talare

        Ulf Berglund
        Konferensordförande & Moderator

        Ulf Berglund har varit aktiv som styrelsemedlem i alla tre föreningarna
        (CSA, ISACA, SIG Security) under sin karriär. 2012 grundade han och några
        namnkunniga svenska delen av CSA, Cloud Security Alliance. Han är också
        medförfattare till boken Guide till molnet (ISBN: 9789198039702). Ulf har 30
        års erfarenhet från ledande befattningar inom informationssäkerhetsområdet.
        Han har en bakgrund som officer, hans sista aktiva år var han IT-säkerhet och
        informationssäkerhet expert vid Försvarsmakten med placering på militära
        underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Han har haft befattningar
        som CTO, CEO, seniorkonsult och expert på en rad namnkunniga företag

        Predrag Mitrovic
        Information Security Officer, SEB

        Daniele Catteddu
        CTO, Cloud Security Alliance

        Emelie Ohlson
        Cloud Security Specialist, Omegapoint

        Emelie är molnsäkerhetsspecialist med bakgrund inom datasäkerhetsteknik med fokus på IT-säkerhet och efterlevnad i publika molntjänster. Under sin karriär har hon främst arbetat med reglerade branscher inom finans- och försäkringssektorn med fokus på på Schrems-II (GDPR), EBA, EIOPA och IT-säkerhet, för att möjliggöra molnresan.

        Magnus Bergström
        IT-Säkerhetsspecialist, IMY

        Björn Sjöholm
        Cyber Security Entrepreneur, Seadot Cybersecurity

        Björn Sjöholm är grundade och entreprenör inom cybersäkerhet på Seadot. Han har varit aktiv som säkerhetskonsult, revisor och företagsledare inom IT-säkerhet, informationssäkerhet och compliance sedan början av 90-talet. Björn har flertalet certifieringar, bl.a. CISSP, CISA, CISM, CGEIT, CRISC and CDPSE. Björn har erfarenhet från bland annat bank och finans, telekom, myndigheter och IT-tjänster.

        Helena Örtholm
        Head of Cybersecurity Governance & Assurance, Skanska AB

        Helena började som jurist och arbetade på Villaägarnas Riksförbund där hon bistod föreningen och dess medlemmar med huvudsakligen fastighetsrelaterade frågor men även äganderätts- och civilrättsliga frågor. Efter några år flyttade hon fokus till personuppgifts- och avtalsrätt, informationssäkerhet och IT-revisioner när hon började arbeta på EY och sedan på Transcendent Group, och hon har arbetat med dessa ämnen som konsult i cirka 15 år innan hon år 2013 började arbeta som Säkerhetschef på det tidigare TDC. I och med Tele2-förvärvet av TDC blev Helena initialt CISO och DPO för Tele2 Sverige och sedermera, med omorganisationen av Tele2 på grund av den efterföljande fusionen med ComHem, hade hon en position som Group Privacy Officer, Data Protection Officer och Head of Operational Risk Management. 2022 kom Helena till Skanska Sverige i rollen som Informationssäkerhetschef. Sedan 1 januari 2023 innehar hon nu positionen som Head of Cybersecurity Governance & Assurance i den nya globala cybersäkerhetsorganisationen.

        Conny Larsson
        Board Member, Sig Security

        Conny Larsson är advokat med en juris magisterexamen i IT-rätt och ärverksam på Advokatfirman Singularity Law. Han har tidigare varit advokathos Advokatfirman Gärde & Partners AB. Innan dess har han varitverksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inomTelia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samtverksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Conny arbetar med allmännaaffärsrättsliga frågor, men har IT-rätt som specialområde. Dettaomfattar olika slags IT-avtal och andra IT-rättsliga frågor, såsombehandling av uppgifter (t.ex. personuppgifter och GDPR),incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel,uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.

        Mats Hultgren
        Director Of Operations - CSIRT, Truesec

        Niclas Kjellin
        CTO, Retune Cyber Security AB

        Har i över 20 år varit mer intresserad av att bygga system som är hållbara och fokuserat mindre på hur man tar i sönder dem. Användarens resa genom systemet är helt avgörande på hur säkerheten ska byggas, och bör inte vara en kompromiss till användbarheten. Säkerhet som inte syns eller stör är alltid rätt väg fram. Tekniknörd och mjukvaruingenjör, som både på jobb och fritid pysslar med allt runt säkerhet. På senare tid insnöad på allt vad digitala identiteter innebär, från teknik till regulatorisk efterlevnad. Går alltid i gång på samtalsämnen runt kryptering.

        Sebastian Nisser Blanck
        Grundare, Spectrem AB ·

        Eric Stenberg
        Senior IT and Information Security Manager, Swedbank

        Eran Haim
        Senior Solution Engineer, Akamai Technologies

        Eran is Senior Solution Engineer with more than 15 years of experience in IT industry. Responsible for delivering quality solutions to customers worldwide, helping them solve complex challenges and enhancing their security posture. Eran has join Akamai 2 years ago with the Guardicore acquisition. Prior to that Eran worked at different enterprises among them at IBM as Network Architect.

        Kaare Mortensen
        Pre-Sales Consultant, Thales Group

        Niklas Jörding
        Zero Trust Specialist, Cloudflare, Inc

        Pernilla Rönn
        Vice VD, Seadot Cybersecurity

        Pernilla är vice vd och senior rådgivare på Seadot Cybersecurity. Hon har arbetat i olika ledande roller inom informations- och cybersäkerhetsområdet i nästan 30 år. Som konsult och ledare har hon framför allt fokuserat på införande och efterlevnad av olika standarder och regelverk såsom ISO 27001, NIST, NIS, CMMC och på senare tid DORA.

        Chris Boehm
        Director, Global Field CISO SentinelOne

        Chris Boehm is the Director of the Office of Field CISOs at SentinelOne. As cybersecurity thought leader, he drives strategy and works closely with some of the largest organizations in the world. Prior to SentinelOne, he was a Senior Product Manager at Microsoft in the Azure Security engineering division. In his 5 years at Microsoft, he focused on driving product strategy and delivering strategic customer enablement. Chris worked closely with the Microsoft Cyber Defense Operations Center (CDOC) and Microsoft Threat Intelligence team (MSTIC) to work side by side on research and enablement to create a more intuitive investigation experience for Security Operations Centers.

        Jan-Olof Andersson
        DPO, ICA Sverige AB

        Jan-Olof Andersson, Dataskyddsombud på ICA Sverige och kunskapsspridare och har snart 40 års erfarenhet inom säkerhetsområdet och har fått stor trovärdighet i branschen. Jan-Olofs kunskap sträcker sig från fysiskt skydd mot informationssäkerhet, med fokus på vad som är bäst för organisationen. Kollegor i branschen ställer stor förtroende till honom och har vid flera tillfällen utsetts till en av de mest framstående experterna inom informationssäkerhet. Han har erfarenhet av olika företag (privat, kommunal, hälso- och sjukvård och regering) i roll som konsult, säkerhetschef, informationssäkerhetschef och han har behärskat alla discipliner som finns inom säkerhetsområdet. Han är en typisk chef och expert som har varit både chef i olika organisationer och ledare inom SIG Security, standardisering och intressegrupper inom Europeiska centralbankssystemet. Jan-Olof är även en uppskattad lärare och föreläsare samt författare och har skrivit tio böcker om informationssäkerhet och säkerhetshantering.

        Christian Källqvist
        IT-säkerhetsarkitekt, AB Svensk Exportkredit

        Christian har Arbetat med operationell och strategisk IT-säkerhet i ett antal år. ITsäkerhetsarkitekt och projektledare med lång erfarenhet av leverantörsstyrning och upphandling/förhandling.

        Robert Siwertz
        CSO, Cparta Cyber Defense

        Robert Siwertz is the co-founder and CSO of Cparta Cyber Defense which is a cyber security initiative fully backed by SEB. The recently founded company's purpose is to protect critical infrastructure and innovation by advanced intelligence analysis and constant innovation in technology and a working private, public, partnership. Robert has more than 20 years' experience from security in different leadership positions. He worked 16 years in the Swedish Military Intelligence and Security Service as a member of the board, head of department, Chief Security Officer etc. He has also worked as a C-level advisor for Hewlett Packard Enterprise and DXC technology. Robert has a technical background that helps bridge company strategy and goals with technology and cyber.

        Inledning

        Vi är mycket stolta över att för andra gången presentera ett samlat säkerhetsevent, nämligen GTC. Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor inom Governance, Technology och Cloud. Ambitionen är att vartannat år kunna genomföra detta event. Denna gång helt och hållet onsite. Under konferensen kommer vi både ha gemensamma föredrag och tre olika spår Governance (G), Technology (T), Cloud (C).

        Följande ledande IT-säkerhetsorganisationer står bakom GTC år 2023:

        • CSA Sweden Chapter • Forum for Dataskydd  SIG Security

        Detta är tre välkända organisationer med en mångårig tradition på̊ den svenska IT-säkerhetsarenan. Tillsammans i Sverige representerar de cirka 2,000 personer – vilket inkluderar en stor andel av beslutsfattarna och i princip alla som har något att göra med Cyber Security / IT & Info-säkerhet i Sverige.

        Ulf Berglund, mycket välrenommerad och känd cybersäkerhetsexpert, är moderator och ordförande för konferensen. Ulf är också ordförande för organisationskommittén, vilka består av mycket erfarna IT-säkerhetsexperter bl a Kent Illemann (SIG Security), Kjell Löfgren (CSA), Ludvig Lind (Event Projektledare) samt Robert Kitunzi (ItSec Insights AB) som stödjer oss med arrangemanget.

        Välkommen till ett helt unikt event som samlar eliten inom Cyber Security / IT-säkerhet, på en attraktiv och neutral arena, denna gång åter på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

        Årets TEMA är; Den digitala hotbilden mot Sverige i en alltmer osäker värld

        Syfte:

        Föreningarna skall erbjuda sina medlemmar, både gamla och nya, möjligheten att nätverka, utbilda sig och följa utvecklingen. Med fokus på IT och Informationssäkerhet inom framförallt Governance, Technology och Cloud.

        Mål:

        GTC skall vara den givna konferensen för våra medlemmar gällande Governance, Technology och Cloud. Med aktuella ämnen och talare som ger avtryck i branschen och ger våra medlemmar en insikt och fördel i arbetslivet.

        Strategi:

        • För att uppmärksamma säkerhetsutmaningar och lyckade lösningar i branschen ge möjlighet till utmärkelser och priser inom branschen för lyckade projekt eller arbeten från enstaka personer inom stat och privat sektor och områdena Governance, Technology och Cloud
        • Genom uppmärksammade talare skall besökarna få insikt och förståelse för framtida utmaningar
        • Möjlighet till nätverkande under sociala former
        • Självkostnadspris för medlemmar
        • Exklusivt och begränsat antal sponsorer med hög kvalitet och aktuell information

        OBS! Detta är ett preliminärt schema och ändringar kan komma ske avseende talare och talartider.

        Missa inte chansen att delta i den andra upplagan av GTC Konferensen som givetvis kommer avslutas med ett exklusivt nätverksmingel med alla deltagare på plats, välkommen till Hotel Birger Jarl!

        Med vänliga hälsningar,

        Ludvig Lind

        Event Projektledare

        Boka plats

        Lokal

        Hotel Birger Jarl ligger centralt i Stockholm, en fem minuters bilfärd från både Vasamuseet och Stockholms konserthus. Gäster har tillgång till bland annat business-service, gratis dagstidningar i lobbyn och kemtvätt/tvättjänster. Planerar du ett event i Stockholm? På detta hotell finns det event- och konferensutrymmen på upp till 369 kvadratmeter, däribland konferensrum. Parkering (avgift tillkommer) erbjuds på plats.

        Boka plats