8 september 07:00 - 17:00Hotel Birger Jarl

Inledning

Vi är mycket stolta över att introducera ett nytt IT-säkerhetsevent i Norden, med namnet GTC. Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor inom Governance, Technology och Cloud. Ambitionen är ett årligt och branschledande event i hybridformat (On-Site + Online).

Under konferensen kommer vi både ha gemensamma föredrag och tre olika spår Governance (G), Technology (T), Cloud (C). Vilket framgår enligt programmet.

Följande ledande IT-säkerhetsorganisationer står bakom GTC:

 • CSA Sweden Chapter
 • ISACA Sweden Chapter
 • SIG Security

Detta är tre välkända organisationer med en mångårig tradition på den svenska IT-säkerhetsarenan. Tillsammans i Sverige representerar de cirka 2,000 personer – vilket inkluderar en stor andel av beslutsfattarna och i princip alla som har något att göra med Cyber Security / IT & Info-säkerhet i Sverige.

Ulf Berglund, mycket välrenommerad och känd cybersäkerhetsexpert, är moderator och ordförande för konferensen. Ulf är också ordförande för organisationskommittén, vilke består av mycket erfarna IT-säkerhetsexperter; Martin Bergling (SIG Security), Ulf Holmerin (ISACA), Kent Illemann (SIG Security ), Kjell Löfgren (CSA), Mounir Messaoud (ISACA), Ina Nordqvist (CSA) samt Robert Kitunzi (ItSec Insights AB).

Vi har fått flera mycket intressanta talare samt organisationer och hoppas på att ännu fler har möjlighet att deltaga. Några av de organisationer som vi vet kommer att vara representerade är; Internetstiftelsen, SEB, Svenska Handelsbanken, Nordnet, Skatteverket, Skanska, FMV, Försvarsmakten och Kaspersky Lab. Vi för en dialog med några andra organisationer, bland andra: Digitaliseringsnämnden, Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen), Nationellt center för cybersäkerhet.

Stora aktörer/leverantörer på den svenska marknaden kommer sponsra detta branschledande event.

Ett nytt koncept via ett samlat grepp!

Välkommen till ett spännande och helt unikt event som samlar eliten inom Cyber Security / IT-säkerhet, på en attraktiv och neutral arena, denna första gång på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

Syfte:

ISACA, CSA och SIG Security ska erbjuda sina medlemmar, både gamla och nya, möjligheten att nätverka, utbilda sig och följa utvecklingen. Med fokus på IT och Informationssäkerhet inom framförallt Governance, Technology och Cloud.

Mål:

GTC skall vara den givna konferensen för våra medlemmar gällande Governance, Technology och Cloud. Med aktuella ämnen och talare som ger avtryck i branschen och ger våra medlemmar en insikt och fördel i arbetslivet.

Strategi:

• För att uppmärksamma säkerhetsutmaningar och lyckade lösningar i branschen. Ge möjlighet till utmärkelser och priser inom vår bransch för projekt eller arbeten från enstaka personer inom stat och privat sektor och områdena "Governance, Technology och Cloud” där lösningarna sticker ut och är värda att lyftas fram

• Genom uppmärksammade talare ska besökarna få insikt och förståelse för framtida utmaningar

• Möjlighet till nätverkande under sociala former, även online

• Rimliga deltagaravgifter för icke medlemmar

• Kostnadsfritt deltagande/inträde för medlemmar i ISACA, SIG Security eller CSA

• Exklusivt och begränsat antal sponsorer med hög kvalitet och aktuell information

Missa inte att delta på premiären och detta enastående arrangemang som kommer avslutas med ett exklusivt nätverksmingel med alla deltagare på plats, välkommen till Hotel Birger Jarl!

Talare

Ulf Berglund
Konferensordförande & Moderator

Ulf Berglund has a long experience from leading positions in the field of information security. He has been an honourable President of the CSA Sweden Chapter which he launched in Sweden back in 2012. He is also co-author of the book Guide to the Cloud. He has a background as an officer, his last active years he was principal officer, IT security and information security expert at the Military Intelligence and Security Service (MUST). He has held positions as CTO, senior consultant and senior consultant for companies such Pointsec, Ernst & Young and Technology Nexus. Ulf's consultant and the experience derived from companies like Skandia, Scania, Swedish Match, the Stockholm Stock Exchange (OMX), the Swedish Central Bank, Apoteket AB (pharmacy), H&M and Länsförsäkringar Bank AB. He is the founder and owner of U&I Security Group AB.

Läs mer

Jacob Henricson
CISO, Skanska Sverige

Jacob Henricson has an extensive experience from cybersecurity, crisis management and business continuity from top-tier global companies as well as start-ups. Experience in managing global strategy end-to-end, from design to implementation, in very large organizations.

Läs mer

Erik Blomberg
CISO, Handelsbanken

Erik brinner för att skapa ett helhetsperspektiv rörande säkerhet med särskilt fokus på threat intelligence. Erik brinner även säkerhet som en möjliggörare för affären samt styrning- och riskhantering. Erik har en examen från KTH fråm slutet på 80-talet och har sedan dess arbetat drygt 30 år inom IT-industrin. De sex första åren jobbade han som konsult på Cap Gemini innan han började på Handelsbanken.

På Handelsbanken har Erik haft en mängd olika chefspositioner, övervägande delen i ansvarsroller rörande att leverera till bankens internationella verksamheter. Erik har sedan 2016 innehavt rollen som CISO, och under 2020 utökades ansvarsområdet till övergripande ansvarig för all säkerhet inom koncernen tillsammans med riskhantering inom koncerns IT-avdelning.

Läs mer

Eva Throne-Holst
Information Security Officer, Nordnet Bank

Eva har närmare 20 års erfarenhet från olika roller med olika perspektiv rörande informationssäkerhet; konsult, IT/IS-revisor och säkerhetschef. Med fokus på finansiella sektorn har hon hjälpt flera företag att öka sin förmåga att skydda information och tillgångar mot relevanta hot och risker.

Läs mer

Sandra Elvin
CISO, Microsoft

Läs mer

Tony Kylberg
CSO, Head of Group Security & Cyber Defence and Third Party Governance, SEB

Läs mer

Thomas Nilsson
CIO, Försvarsmakten

Generalmajor Thomas Nilsson är Försvarsmaktens Chief Information Officer (FM CIO) sedan 1 sep 2020.

Nilsson är född 1963 och utnämndes till fänrik i flygvapnet 1984 efter officersutbildning vid Flygvapnets officershögskola i Halmstad. Under sina första drygt tio år som officer tjänstgjorde han som flygstridsledare vid 101. samt 172. Strilbataljon. Efter genomgången högre officersutbildning vid Försvarshögskolan 1997-1999, tjänstgjorde han i Försvarsmaktens Högkvarter. Under det första svenska ordförandeskapet i Europeiska Unionen 2001, tjänstgjorde Nilsson i en särskilt enhet i Högkvarteret som gav stöd till ÖB, Regeringskansliet och Sveriges Permanenta Representation till EU i Bryssel.

2002-2005 tjänstgjorde han som chef för 162. strilbataljon i Uppsala. Efter en kortare tid vid flygvapnets utvecklingsenhet vid Luftstridsskolan, återvände Nilsson till Högkvarteret. 2007-2009 var han chef för flygvapnets produktionsledning (PROD FLYG) i den nyinrättade produktionsledningen (PROD). 2009-2010 var han stabschef till flygvapeninspektören. 2010 tjänstgjorde han som stabsofficer i ISAF Joint Command i Kabul, Afghanistan. Efter hemkomsten till Sverige utnämndes han till chef för Ledningsregementet (LedR) i Enköping, där han tjänstgjorde 2011-2014.

2014 utnämndes han till brigadgeneral och chef för lednings- och underrättelsesystem vid Försvarets Materielverk. Jan-aug 2016 var Nilsson militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet, för att sedan tjänstgöra som Sveriges militära representant till EU och NATO i Bryssel sep 2016-aug 2020. Under tjänstgöringen i Bryssel var han konstituerad till generalmajor, och 1 sep 2020 befordrades Nilsson till generalmajor.

Han tjänstgjorde 2004-2015 som adjutant till H.M. Konungen Carl XVI Gustaf, och är sedan 2019 överadjutant till H.M. Konungen Carl XVI Gustaf.

Han är gift med Janeth Nilsson och de har två söner födda 1994 och 1997. På fritiden ägnar han sig åt cykling, golf, tennis, skidåkning och jakt.

Utmärkelser

 • H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band
 • Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllopsminnesmedalj
 • H.M. Konungen Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II
 • Medalj för Nit och Redlighet i rikets tjänst
 • Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons
 • Ledningsregementets förtjänstmedalj i guld
 • Upplands flygflottiljs minnesmedalj
 • Kommendör av Oranien-Nassauorden, Nederländerna
 • Kommendör av Republiken Polens förtjänstorden
 • Riddare av Nassaus civil- och militärförtjänstorden, Luxembourg
 • NATO ISAF medalj

Läs mer

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, Internetstiftelsen

Läs mer

Rebecca Ihrfors
Chef ledningssystem, FMV

Rebecca Ihrfors är Chef ledningssystem på Försvarets materielverk (FMV). FMV upphandlar, underhåller och testar materiel till det svenska försvaret. Som chef ledningssystem på FMV är säkerhet, riktighet och sekretess några av de viktigaste frågorna att hantera såväl operativt som strategiskt. Med en bakgrund som ingenjör och tidigare CIO på Försvarets materielverk, talar Rebecca om säkerhet och utmaningar i de system som bidrar till att försvara Sverige och i slutändan till att rädda liv

Läs mer

Brian O'Toole
Head of Digital Services Security Center, Ericsson

Läs mer

Helena Lindberg
Sveriges Riksrevisor, Riksrevisionen

Helena Lindberg är jurist och har haft flera olika befattningar inom staten, inom bland annat domstolsväsendet, Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. År 2009–2017 var Helena Lindberg generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under 2008 var hon ordförande för kommittén som genomförde bildandet av MSB. Hon tillträdde som generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket, och i januari 2009 utnämndes hon till MSB:s första generaldirektör. Hon ledde MSB fram till mars 2017 då hon tillträdde som riksrevisor.

Läs mer

David Jacoby
Senior Security Researcher, Kaspersky

I am an security evangelist who is currently working as Deputy Director for the European Global Research and Analysis Team for Kaspersky Lab. Responsible for not only research but also technical PR activities in the European region where my tasks often include vulnerability and threat research. I also performs alot of product and security audits, penetration tests, security research and public speaking engagements around the world.

My day to day job is about improving awareness of the current and future threats and vulnerabilities to which both consumers and large enterprises are exposed and fight cybercrime. Additional to this i am also the technical advisor for the continuation of the Millennium books written by David Lagercrantz.

I has also been included in multiple other books such as "A Guide to Kernel Exploitation: Attacking the Core", "Generation 500" and "Svenska Hackare", ”The ABC of IT-security”. Additional to being an advisor for book projects i am also often seen on TV in programs such as “Stoppa Tjuven”, ”Veckans Ord” and TV4 Nyhetsmorgon.

I have about 20+ years of experience working in the IT security field. This have given me the opportunity to work in many interesting fields such as: Vulnerability and Threat Management, Customer Experience, Penetration Testing, Development and Fighting Cybercrime.

Läs mer

Marcus Södervall
Head of Security & DPO, Stravito

Marcus Södervall, 20+ års erfarenhet inom informationssäkerhet, allt från operationell till strategisk nivå, framförallt från compliance-tunga organisationer inom finans och offentlig sektor. Nu Head of Security på Stravito, ett företag som tillhandahåller en plattform för market/knowledge intelligence

Läs mer

Nicklas Kjellin
CTO, Covr Security AB

Läs mer

Viktor Laszlo
Grundare, Devfinity

Viktor har i mer än 20 års tid jobbat som expert inom säkerhet, prestanda och QA både internationellt och i Sverige. Han har hjälpt många stora organisationer att effektivisera mjukvaruutvecklingen med hjälp av verktyg, automatisering och processförbättringar. Viktor är en van presentatör, talare och utbildare.

Läs mer

Daniel Melin
Moln- och datacenterstrateg, Skatteverket

Daniel Melin arbetar med strategiska frågor runt statlig it-drift och molntjänster på Skatteverket. Daniel har ett regeringsuppdrag att bevaka ENISA:s cybersäkerhetscertifiering av molntjänster samt leder Skatteverkets regeringsuppdrag att bevaka Gaia-X. Daniel har en bakgrund som upphandlare på Kammarkollegiet och som it-konsult. Daniel var även utredningssekreterare i Statens servicecenters utredning om en statlig molntjänst.

Läs mer

Program

Ankomst, registrering, morgonkaffe

Konferensvärd för dagen, Ulf Berglund, introducerar dagen tillsammans med föreningarnas tre ordföranden.

 • Kjell CSA Sweden Chapter, Mounir ISACA Sweden Chapter, Conny Sig Security

  Föredrag av huvudsponsor presenteras senare

  (G): Framtida risker i offentlig revision, Helena Lindberg Riksrevisor, Riksrevisionen


  (T): Säker applikationsutveckling i alla faser av utvecklingsprocessen, Viktor Laszlo Grundare, Devfivinity

  • Att bygga säker programvara, möta säkerhetskrav och minska utvecklingskostnaderna

  (C): Molntransformation - styrning av säkerhet Erik Blomberg CSO/CISO, Handelsbanken

  (G): Föredragstitel strax, Tony Kylberg, CSO, SEB

  (T): Föredragstitel strax, Brian O'Toole, Head of Digital Services security center, Ericsson

  (C): Föredragstitel strax & talare presenteras senare

  Förmiddagskaffe, besök sponsorer i Expo

  (G): Studentuppsats från årets ISACA-nomineringar

  (T): Säkerhetsstrategier och kommunikation på ledningsnivå – En utmaning av vikt, Eva Throne-Holst, Nordnet Bank

  (C): Föredragstitel strax & talare presenteras senare

  Verksamhetsstyrning – att skapa en säkerhetskultur, Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen

  Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. Ett enda avbrott kan få förödande konsekvenser för enskilda verksamheter och ytterst för hela samhället. Teknik är inte allt. Det vi behöver är en verksamhetskultur där säkerhet ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.

  Buffé-Lunch med tid att besöka utställare och sponsorer

  Försvarsmaktens resa mot molnet eller inte! Thomas Nilsson CIO, Försvarsmakten

  HissPitch

  (G): ISO 27001, inte bara för storföretag, Marcus Södervall, Head of Security, Stravito

  Presentationen handlar om nyttan av en ISO 27001-certifiering för mindre företag, varför Stravito valde att gå på ISO 27001 och arbetet som krävs för att bli certifierad.

  (T): CISO’s hammare, tumstock och skruvtving – Vad bör en självrespekterande CISO ha i sin verktygslåda?”, Jacob Henricson, CISO/CSO, Skanska Sverige

  (C): Föredragstitel strax & talare presenteras senare

  (G): Cybersecurity i en föränderlig värld, Rebecca Ihrefors, C ledningssystem, FMV

  (T): Föredragstitel strax presenteras senare, Niclas Kjellin, CTO, Covr Security AB

  (C): Molntjänster i Europa – nuläge och framtid, Daniel Melin, moln- och datacenterstrateg, Skatteverket

  HissPitch

  Föredragstitel strax, Sandra Elvin, CISO, Microsoft

  Eftermiddagskaffe och tid att besöka sponsorer

  Why we need to hack ourselves and why MacOS is not more secure than Windows, David Jacoby, Kaspersky

  ”Afterwork”, med sponsorerna, nätverkande och rundabordssamtal

  Lokal

  Hotel Birger Jarl ligger centralt i Stockholm, en fem minuters bilfärd från både Vasamuseet och Stockholms konserthus. Gäster har tillgång till bland annat business-service, gratis dagstidningar i lobbyn och kemtvätt/tvättjänster. Planerar du ett event i Stockholm? På detta hotell finns det event- och konferensutrymmen på upp till 369 kvadratmeter, däribland konferensrum. Parkering (avgift tillkommer) erbjuds på plats.